Skoči na vsebino

Lieber Herr Steinacher!

Avtor: Karl Massmann
Jeziki:
nemščina
Ključne besede:
  1. Nemčija | Deutschland
  1. Avstrija | Österreich
  1. Koroška | Kärnten
  1. Naseljevanje nemško govorečega prebivalstva | Ansiedlung der deutschsprachigen Bevölkerung
  1. Karl Massmann | Karl Massmann
  1. Hans Steinacher | Hans Steinacher
  1. 1930 | 1930
Kategorije: Dopis
Število strani: 2

Pošiljatelj: Karl Massmann Naslovnik: Hans Steinacher Dopis obravnava memorandum, ki obravnava naseljevanje družin iz Nemčije na koroško podeželje. Datum: Berlin, 3. November 1930


ecommerce

Predogled (0 strani od 2)