Skoči na vsebino

An die Schriftleitung der "Deutschen Zeitung"

Avtor: Karl Massmann
Jeziki:
nemščina
Ključne besede:
  1. Nemčija | Deutschland
  1. Deutsche Zeitung | Deutsche Zeitung
  1. Deutschen Siedlungsbank | Deutschen Siedlungsbank
  1. 1933 | 1933
  1. Karl Massmann | Karl Massmann
Kategorije: Dopis
Število strani: 3

Pošiljatelj: Karl Massmann Naslovnik: Uredništvo časopisa Deutsche Zeitung Kritičen odziv Karla Massmanna na članek v časopisu Deutsche Zeitung (glej: INV-Indok-P9-293_020-52), glede delovanja Deutschen Siedlungsbank. Opozorila na nepravilne navedbe. Datum: Berlin, 13. marec 1933


ecommerce

Predogled (0 strani od 3)