Skoči na vsebino

Lieber Simmerl!

Avtor: Hans Steinacher
Jeziki:
nemščina
Ključne besede:
  1. Avstrija | Österreich
  1. Koroška | Kärnten
  1. koroški Slovenci | Kärntner Slowenen
  1. Manjšine | Minderheiten
  1. Mednarodni manjšinski kongres | Internationaler Minderheitenkongress
  1. Hans Steinacher | Hans Steinacher
  1. 1931 | 1931
Kategorije: Dopis
Število strani: 4

Pošiljatelj: Hans Steinacher Naslovnik: Alois Maier – Kaibitsch Komentar Hansa Steinacherja glede slovenske skupnosti in njegov pogled na delovanje Mednarodnega manjšinskega kongresa, o katerem ima negativno mnenje. Datum: 17. november 1931


ecommerce

Predogled (0 strani od 4)