Skoči na vsebino

Pohod No. 6

Jeziki:
nemščina
Ključne besede:
  1. Pohod | Pohod
  1. Avstrija | Österreich
  1. Koroška | Kärnten
  1. Koroški plebiscit | Kärntner Volksabstimmung
  1. koroški Slovenci | Kärntner Slowenen
  1. Časopis | Zeitung
  1. Mednarodni politični odnosi | Internationale politische Beziehungen
  1. 1932 | 1932
Kategorije: Prevod časopisnega članka
Število strani: 3

Pošiljatelj: / Naslovnik: / Prevod članka iz slovenskega časopisa Pohod, ki opisuje politične in narodnostne razmere na Koroškem ob 10. obletnici Koroškega plebiscita. Datum: 15. oktober 1932


ecommerce

Predogled (0 strani od 3)