Skoči na vsebino

Übersetzung aus dem " Pohod " ( Der Vormarsch ) einer für September in Laibach neu erscheinenden Wochenzeitung.

Jeziki:
nemščina
Ključne besede:
  1. Pohod | Pohod
  1. Koroški plebiscit | Kärntner Volksabstimmung
  1. Avstrija | Österreich
  1. Koroška | Kärnten
  1. koroški Slovenci | Kärntner Slowenen
  1. Časopis | Zeitung
  1. Mednarodni politični odnosi | Internationale politische Beziehungen
  1. 1932 | 1932
Kategorije: Prevod časopisnega članka
Število strani: 4

Pošiljatelj: / Naslovnik: / Prevod članka iz slovenskega časopisa Pohod, ki opisuje politične in narodnostne razmere na Koroškem 10 let po koroškem plebiscitu. Datum: 8. oktober 1932


ecommerce

Predogled (0 strani od 4)