Skoči na vsebino

Korespondenca davčnih, pristojbinskih in finančnih uradov 1922, 1955

Jeziki:
nemščina
Ključne besede:
  1. Zgodovina | Geschichte
  1. Koroška | Kärnten
  1. koroški Slovenci | Kärntner Slowenen
  1. korespondenca | Korrespondenz
  1. hranilnice | Sparkassen
  1. finančna deželna direkcija | Finanzlandesdirektion
  1. finančni urad | Finanzamt
  1. 1922
  1. 1955
Kategorije: korespondenca
Število strani: 8

Prvi list je narobe obrnjen, potrebno ga je obrniti pravilno


ecommerce

Predogled (5 strani od 8)