Skoči na vsebino

Jörg Haiders Wunderwaffen: Benes-Dekrete, Avnoj-Gesetze

Jeziki:
slovenščina
nemščina
Ključne besede:
  1. Avstrija | Österreich
  1. Slovenija | Slowenien
  1. avstrijsko-slovenski odnosi | österreichisch-slowenische Beziehungen
  1. Avnojski sklepi | AVNOJ Beschlüsse
  1. Nemci | Deutsche
  1. manjšina | Minderheit
Kategorije: Časopisni članek
Število strani: 2

diepresse.com http://www.diepresse.at/textversion_article.aspx?id=37707 23.06.2004


ecommerce

Predogled (1 strani od 2)