Skoči na vsebino

Odluka II zasedanja AVNOJ-a o organizaciji Jugoslavije na federativnom principu (Decision ofthe II Session of AVNOJ on federalization of Yugoslavia, 29. II. 1943. )

Jeziki:
slovenščina
nemščina
Ključne besede:
  1. Avstrija | Österreich
  1. Slovenija | Slowenien
  1. avstrijsko-slovenski odnosi | österreichisch-slowenische Beziehungen
  1. Avnojski sklepi | AVNOJ Beschlüsse
  1. Nemci | Deutsche
  1. manjšina | Minderheit
Kategorije: odlok
Število strani: 2

http://www.arhiv.sv.gov.yu/al00008g.htm 21.06.2004


ecommerce

Predogled (1 strani od 2)