Skoči na vsebino

Definition of AVNOJ

Jeziki:
slovenščina
nemščina
Ključne besede:
  1. Avstrija | Österreich
  1. Slovenija | Slowenien
  1. avstrijsko-slovenski odnosi | österreichisch-slowenische Beziehungen
  1. Avnojski sklepi | AVNOJ Beschlüsse
  1. Nemci | Deutsche
  1. manjšina | Minderheit
Kategorije: stran v enciklopediji
Število strani: 3

http://www.wordiq.com/definition/AVNOJ


ecommerce

Predogled (2 strani od 3)