Skoči na vsebino

Naslovnik: Herr Gauleiter Rainer, Klagenfurt

Jeziki:
nemščina
Ključne besede:
  1. Zgodovina | Geschichte
  1. Koroška | Kärnten
  1. koroški Slovenci | Kärntner Slowenen
  1. Avstrija | Österreich
  1. 1943
  1. druga svetovna vojna | Zweiter Weltkrieg
Kategorije: Dopis
Število strani: 1

Datum: 24.2.1943 Pošiljatelj: Heinrich Himmler


ecommerce

Predogled (1 strani od 1)