Skoči na vsebino

Oktober Arena/Oktobrski tabor: Zweisprachig in die 80er Jahre – gegen den Minderheitenfeindlichen Dreiparteienpakt für einen neuen Oktober/Dvojezično v osmo desetletje – zoper protimanjšinski pakt treh strank za nov Oktober

Jeziki:
nemščina
slovenščina
Ključne besede:
  1. Avstrija | Österreich
  1. Koroška | Kärnten
  1. koroški Slovenci | Kärntner Slowenen
  1. Zgodovina | Geschichte
  1. oktobrski tabor | Oktober Arena
  1. brošura | Broschüre
Kategorije: Brošura
Število strani: 34

Lastnik, izdajatelj, založnik: Peter Wieser (za OktoberArena/Oktobrski Tabor). Za vsebino odgovarja: Peter Wieser. Vsi: St. Ruprechterstr. 17 9020 Klagenfurt/Celovec. Tisk: ofsettisk Mohorjeva. 27. 05. 1980


ecommerce

Predogled (5 strani od 34)